Studiuj na UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od lat znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych uczelni publicznych w Polsce. Aktualnie na UKSW studiuje ponad 10 tys. studentów na 11 wydziałach.

Zakres oferty edukacyjnej Uniwersytetu obejmuje zarówno kierunki humanistyczne jak i kierunki ścisłe. Szeroka oferta edukacyjna umożliwia uzyskanie różnych stopni wykształcenia. Uniwersytet bierze udział w programach stypendialnych. Od 2000 r. uczestniczy w programie ERASMUS, natomiast od 2014 r. uczestniczy w programie ERASMUS + umożliwiając kształcenie studentom za granicą. Studenci mają również możliwość wyjazdu na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST.

W roku akademickim 2018/2019 na kandydatów czeka ponad 2800 miejsc na studiach stacjonarnych i ponad 1400 na studiach niestacjonarnych na 11 wydziałach.

6 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na wszystkie kierunki studiów w roku akademickim 2018/2019:

  • biologia, inżynieria środowiska;
  • filozofia, Philosophy and Culture of East-Central Europe, ochrona środowiska, Sustainability Studies, psychologia;
  • chemia, fizyka, informatyka, matematyka;
  • archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, ekonomia menedżerska, europeistyka, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska, politologia, praca socjalna, socjologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją;
  • filologia (filologia klasyczna), filologia (filologia włoska), filologia polska, kulturoznawstwo, muzeologia;
  • pedagogika, pedagogika specjalna;
  • administracja, prawo, stosunki międzynarodowe, człowiek w cyberprzestrzeni, international relations;
  • prawo kanoniczne;
  • nauki o rodzinie;
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia.

Nowymi kierunkami są:

Archiwistyka i Zarządzanie dokumentacją (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) – studia I stopnia stacjonarne

International relations (Wydział Prawa i Administracji) – studia II stopnia stacjonarne (prowadzone w języku angielskim).

Ponadto czekamy na zatwierdzenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunku pielęgniarstwo, które będzie prowadzone w języku polskim (30 miejsc) i angielskim (30 miejsc). Będą to studia stacjonarne I stopnia.

Twa także procedura legislacyjna kierunku lekarskiego na UKSW. Jeśli przebiegnie ona pomyślnie, to rekrutacja na medycynę ruszy pod koniec wakacji. Przewidzieliśmy 80 miejsc.

UKSW oferuje cztery kierunki studiów w języku angielskim. Są to: Philosophy And Culture Of East-Central Europe, Sustainability Studies, International relations oraz Nursing.

Rekrutacja zakończy się dla studiów stacjonarnych 8 lipca, a dla niestacjonarnych – 30 września lub do wyczerpania limitów.

Opłata rekrutacyjna za pierwszy kierunek wynosi 85 zł, za każdy następny – 60 zł. Rejestracja odbywa się poprzez system IRK www.irk.uksw.edu.pl)

Szczegóły: www.rekrutacja.uksw.edu.pl

 

Katarzyna Dominiak

Dookoła Martyna

Avatar

Sprawdź również

„LOVE LAS. BAJKA EKOLOGICZNA”

Gdy pewnego dnia w leśnym domku ostatniej dobrej Wiedźmy Zuzanny zjawiają się dwie podstępne koleżanki, Zenobia …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *