Czynniki wpływające na wzrost wartości ziemi po jej zakupie

Co wpływa na cenę gruntu po jego zakupie?

Wzrost ceny gruntu po zakupie to nie fikcja. Możesz bezpiecznie ulokować swoje środki właśnie w działce, której wartość będzie stale rosła. Jakie czynniki mają na to wpływ? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

Wzrost ceny gruntu – uwarunkowania

W II p. XX wieku zaczęliśmy obserwować proces dezurbanizacji, czyli przenoszenia się ludności z miast na wieś. Warto pamiętać, że proces ten trwa do dziś i wiele z zakupowanych w Polsce działek znajduje się właśnie na terenach podmiejskich lub wiejskich. A nie da się prościej?… Jasne, że się da! Chodzi o to, że wielu nabywców nieruchomości kupuje działki oddalone od miast. Kierują nimi bardzo różne powody, choćby potrzeba odcięcia się od wrzawy miasta lub znalezienie dogodnego miejsca do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Stąd najważniejsze czynniki, które wpływają na wzrost ceny działki po jej zakupie, są często powiązane z rozwojem terenów pozamiejskich. Oczywiście te same czynniki możemy odnieść także do działek znajdujących się bezpośrednio w miejscowościach – te jednak cieszą się mniejszą popularnością. Oto najważniejsze czynniki wpływające na wzrost wartości działki.

Skomunikowanie

Jednym z najważniejszych czynników – potwierdzonym przez badania eksperckie – jest stopień skomunikowania działki z większymi ośrodkami miejskimi oraz stan dróg i działalność komunikacji publicznej, które do nich prowadzą. Oznacza to, że cena działki może znacznie wzrosnąć w momencie, gdy powstanie w jej pobliżu choćby trasa szybkiego ruchu czy droga lokalna, wiodąca do dużego ośrodka miejskiego. Na wzrost ceny wpłynie też poprowadzenie nowej linii autobusowej lub pociągowej, przebiegającej w sąsiedztwie działki. Oczywiście takie okoliczności wpływają pozytywnie na wzrost ceny działki wtedy, gdy nie są przeszkodą dla swobodnego i wygodnego jej użytkowania.

Rozwój infrastruktury

Rozwój infrastruktury znacząco wpływa na wartość działki po zakupie. Dotyczy to przede wszystkim dynamicznie rozbudowujących się i zwiększających swoją atrakcyjność terenów wiejskich. Co dokładnie możemy rozumieć przez rozwój infrastruktury? W zasadzie wszelkie inwestycje, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Może to być powstanie ośrodka sportowego lub rekreacyjnego, wyznaczenie tras rowerowych lub ścieżek zdrowia, rozbudowa parku czy renowacja znajdujących się w okolicy zabytków. Oprócz tego do często wymienianych inwestycji publicznych, które podnoszą wartość działki należą: rozbudowa sieci wodociągowej, przeciągnięcie w pobliżu sieci gazowniczej czy elektrycznej, a nawet renowacja czy budowa chodników.

Wszystkie zmiany, które pozytywnie wpływają na atrakcyjność regionu, w którym leży działka, znacząco wpływają na jej cenę, która rośnie wraz z rozwojem okolicy. W przypadku gruntów wiejskich i podmiejskich cena rośnie też wraz ze zmniejszaniem się odległości do miast czy obiektów zabytkowych/turystycznych lub czasu potrzebnego na dotarcie do nich. Jeśli chodzi o działki położone w miastach, ceny wzrastają przede wszystkim w centrach, gdzie powstają wciąż nowe lokale usługowe, centra handlowe, itp.

Zapisy w planie zagospodarowania okolicy

Dobra wiadomość dla Ciebie jest taka, że z przyszłym rozwojem okolicy Twojej działki możesz zapoznać się w tzw. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, in. MPZP. Jest to akt prawa miejscowego, uchwalany przez radę gminy, który określa warunki zagospodarowania i przeznaczenie określonego terenu oraz przedstawia plan rozmieszczenia inwestycji celu publicznego w jego obrębie. Wgląd do tego dokumentu ma każdy zainteresowany, więc jeśli chcesz ocenić, czy wartość działki może w przyszłości wzrosnąć, koniecznie się z nim zapoznaj.

Warto przy tym pamiętać, że zapisy w MPZP są nadrzędne względem innych planowanych inwestycji na danym terenie. Oznacza to, że jeśli na działce X planowano budowę hotelu,  ale w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego pojawia się zapis, że powstanie tam park, to ten zapis jest nadrzędny.

Źródło prawne:

Wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu.

Art. 34 ust 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Liczba ludności

Możliwe, że Cię to zaskoczy, ale liczba ludności także ma niebagatelny wpływ na wzrost ceny Twojej działki. Zwiększanie się liczby mieszkańców lub właścicieli działek w danej okolicy świadczy o popularności lokalizacji. To oczywiście pozytywnie wpływa na cenę Twojej nieruchomości i podnosi jej wartość wraz z napływem mieszkańców. Działa tu bardzo prosty mechanizm: na towar (tu działki) jest popyt, ale ich liczba jest ograniczona, więc ceny stają się coraz wyższe. Cena działki, w okolicy, w której osiedle mieszkaniowe ma dopiero zostać wybudowane, zwiększy swoją wartość już o kilka procent w momencie wybudowania pierwszego domu.

Podsumowanie

Wzrost ceny działki po jej zakupie ma ścisły związek z rozwojem okolicy, w której się znajduje. Dotyczy to zarówno odległości i wygody dojazdu do atrakcyjnych lokalizacji, np. większych miast lub obiektów turystycznych. Cena rośnie także wraz z rozwojem lokalnym: powstawaniem obiektów rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, pożytku społecznego lub handlowo-usługowych. Często pomijanym, ale równie ważnym czynnikiem jest napływ ludności, który też dodatnio wpływa na cenę Twojej nieruchomości. Pamiętaj o tych punktach, rozważając kupno gruntu. Dzięki temu dokonasz przemyślanej transakcji. 

Duoinvest.pl sp. z o.o. (właściciel portalu www.WlasnaDzialka.pl)

Źródła:

• Art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

• Adam Zydroń i in., Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych na cele budowlane w: Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 42., T. 2., 2015.

• Art. 34 ust 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dookoła cogdziekiedy

cogdziekiedy

Sprawdź również

Mikro i małe firmy najbardziej odczuwają coraz gorsze warunki prowadzenia biznesu. Średnie mogą podzielić ich los na początku 2020 roku

Subindeks „Barometru EFL” dla mikrofirm w IV kwartale br. wyniósł tylko 46,7 pkt. i był …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *