Strona Główna / Kultura / Collegium Civitas

Collegium Civitas

Collegium Civitas

Collegium Civitas
Collegium Civitas

1.Czy jest coś czym Wasza uczelnia wyróżnia się wśród innych?

Tajemnica sukcesu Collegium Civitas to wyjątkowa atmosfera studiowania oraz nowoczesne, praktyczne i dopasowane do indywidualnych potrzeb programy kształcenia, które powstają we współpracy z wybitnymi badaczami, pracodawcami i praktykami. Zgodnie z przyjmowaną na Uczelni koncepcją edukacji 3.0, dążymy do tego, by studenci Collegium Civitas nie tylko pozostawali w centrum uwagi, ale by byli aktywnymi uczestnikami wszystkich procesów dydaktycznych – by je współtworzyli i zdobywali umiejętności adekwatne względem swoich planów zawodowych, ambicji i potrzeb. Dzięki elastycznemu i zindywidualizowanemu podejściu, dajemy studentom możliwość nawiązania wartościowych relacji z wykładowcami, przyszłymi pracodawcami oraz międzynarodową społecznością studenckąi.

Dzięki szerokiej współpracy z otoczeniem biznesowo-gospodarczym oraz dużemu naciskowi kładzionemu na zajęcia warsztatowe, naszych absolwentów wyposażamy w aktualną w danej dziedzinie wiedzę, jak również umiejętności niezbędne do jej praktycznego zastosowania. Unikalna oferta dydaktyczna Collegium Civitas stawia na nowoczesne wykształcenie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pracodawców – kompetencje komunikacyjne i technologie informacyjne, umiejętności liderskie, a zarazem umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, krytyczność oraz zdolności praktycznego rozwiązywania problemów. Wyróżniające się rezultaty naszych programów kształcenia zostały docenione m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne rankingi uczelni wyższych.

 2. Czy można łączyć kierunki? Na jakich zasadach się to odbywa?

W Collegium Civitas istnieje możliwość równoległego studiowania więcej niż jednego kierunku czy specjalności – to atrakcyjna propozycja dla osób ambitnych, które chcą rozwijać się w dwóch różnych dziedzinachi. Formalnie rzecz biorąc, kandydaci mogą dokonać takiego wyboru w pierwszym etapie rekrutacji – wypełniając odpowiednie formularze – bądź już w trakcie studiów. Uczelnia realizuje również indywidualne programy kształcenia, które są przygotowywane w porozumieniu z zainteresowanym studentem na podstawie pisemnego wniosku, rozpatrywanego przez Prorektora ds. dydaktycznych. Ponadto, studenci mogą wybierać dodatkowe, interesujące ich zajęcia (tzw. fakultatywne) realizowane na innych kierunkach i specjalnościach. Przed każdym semestrem lista dostępnych przedmiotów jest publikowana w systemie Wirtualna Uczelnia, studenci zaś mają możliwość zapisywania się na nie po zalogowaniu się na swoje konto. Uruchomienie niektórych przedmiotów uzależnione jest od skali zainteresowania nimi, jednak uruchomienie zajęć z puli zajęć dedykowanych danej specjalności (14 przedmiotów / specjalność) jest gwarantowane.

3.Z jakiego wydziału/kierunku uczelnia jest najbardziej dumna?

Dbamy o wysoką jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. Każdy z programów ma dedykowanego kierownika merytorycznego, który odpowiada nie tylko za utrzymanie najwyższych standardów prowadzonych zajęć, ale również za wprowadzanie innowacji i atrakcyjnych dla studentów rozwiązań dydaktycznych. Co roku aktualizujemy naszą ofertę edukacyjną, badając dynamicznie zmieniające się potrzeby pracowników, zmiany zachodzące na rynku pracy, bieżące i przyszłe wyzwania społeczno-gospodarcze oraz nowe trendy technologiczne i rozwojowe.

Każdy kierunek, czy też specjalność ma swoją specyfikę i atuty, które wyróżniają je spośród innych, dostępnych na rynku propozycji. Nasze programy przygotowujemy we współpracy z ekspertami z danej branży, wszystkie mają charakter praktyczny, a wykładowcy to uznani w kraju i za granicą specjaliści. Badania potwierdzają, że nasi absolwenci z łatwością znajdują pracę w interesujących ich branżach (ministerialny raport ELA 2018) – i to jest dla nas powód do dumy.

4.Czy uczelnia współpracuje z innymi uczelniami lub organizacjami? (krajowymi/zagranicznymi)

Od kilku lat członkowie naszej społeczności akademickiej biorą udział w szkołach letnich i wizytach studyjnych, realizowanych z wiodącymi ośrodkami amerykańskimi. Współpraca międzynarodowa realizowana jest w oparciu o umowy interinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+, umowy bilateralne z uczelniami zagranicznymi oraz umowy z instytucjami zagranicznymi. Ma podpisanych ponad 70 umów z partnerskimi uniwersytetami, dzięki czemu studenci realizują część swoich studiów za granicą lub wyjeżdżają na praktyki i staże do różnych krajów Europy i świata. Porozumienia z uczelniami: Anglia Ruskin University w Cambridge oraz West Virginia University w Stanach Zjednoczonych otwierają naszym absolwentom drogę do podwójnego dyplomu magisterskiego (polsko – brytyjskiego i polsko – amerykańskiego).

Nasze kierunki studiów są realizowane we współpracy z partnerami biznesowymi. W ten sposób studenci zdobywają praktyczne doświadczenie od ekspertów, którzy prowadzą zajęcia, a firmy mają szansę wykształcić dla siebie młodych i zdolnych pracowników, o umiejętnościach najlepiej odpowiadających ich potrzebom i planom.

Collegium Civitas zaprasza do współpracy instytucje oraz organizacje pozarządowe, zainteresowane realizacją działań o charakterze naukowo-badawczym, eksperckim, i wydawniczym. Uczelnia dysponuje zapleczem niezbędnym do prowadzenia badań, opracowywania podręczników, ekspertyz, unikalnych programów nauczania, prowadzenia szkoleń i kursów, tworzenia dedykowanych programów studiów magisterskich i podyplomowych.

5.Czy oferują Państwo pomoc studentom w znajdowaniu stażu i praktyk?

W uczelni sprawnie działa Centrum Karier, które przygotowuje studentów do staży i praktyk – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – oraz pomaga wejść w kontakt z wiodącymi firmami polskimi i międzynarodowymi, jednostkami administracji publicznej, jak również z prężnie funkcjonującymi organizacjami pozarządowymi. Centrum Karier współpracuje także z pracodawcami, aby pierwsze kroki zawodowe były inspirujące dla studentów i cenne dla pracodawców. W ramach działań centrum studenci mają zagwarantowaną opiekę psychologa pracy oraz doradcy zawodowego, mogą również skorzystać z licznych warsztatów typu „Work-life balance” czy „Przedsiębiorczość”.

Zapewniamy wsparcie w zakresie opracowania CV i listu motywacyjnego, a nasi eksperci podpowiadają, jak najlepiej przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo, w ciągu roku akademickiego odbywają się spotkania z firmami – International Career Day, podczas których uczestnicy mają okazję porozmawiać z przedstawicielami działów HR i znaleźć wymarzoną pracę.

6.Czy Wasza uczelnia oferuje jakieś rodzaje stypendiów?

Collegium Civitas oferuje bogaty system stypendialny, który pozwala realnie obniżyć koszty nauki, np. stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Studenci mogą też ubiegać się o pomoc materialną ze środków budżetu państwa. Osoby, które aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni, np. udzielając się w kołach naukowych czy wspierając prace administracyjne, mogą liczyć na atrakcyjne zniżki w opłatach za studia.

7.Czy mają Państwo własny akademik lub oferują Państwo możliwość skorzystania z akademika innej uczelni?

Studenci Collegium Civitas mogą skorzystać z dostępnych miejsc w akademiku przy ul. Leszczyńskiego. Do dyspozycji są w pełni wyposażone pokoje, kuchnie, łazienki oraz ogródek akademicki. W całym obiekcie dostępne jest Wi-Fi. Współpracujemy również z akademikiem przy ul. Drzeworytników, i firmą Pepe Housing, która zajmuje się zakwaterowaniem studentów w Warszawie oraz hostelami: Krokodyl i Team Hostel, oferującym atrakcyjne zniżki w opłatach.

8.Jakie systemy nauczania mają Państwo w ofercie? (Czy poza studiami dziennymi są też zaoczne, wieczorowe, internetowe?)

Collegium Civitas prowadzi studia w 6 obszarach tematycznych: Bezpieczeństwo i analiza informacji, Nowe media i dziennikarstwo, Psychologia i coaching, Socjologia, kultura i sztuka, Stosunki międzynarodowe i dyplomacja, Zarządzanie i marketing. Studia zróżnicowane są pod kątem poziomu (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, a także możliwość uzyskania stopnia doktorskiego), trybu (studia dzienne i zaoczne) oraz języka (studia prowadzone w języku polskim, angielskim lub polsko-angielskie).

Programy kształcenia zawierają pakiet kierunkowych zajęć obowiązkowych zgodnych z kierunkiem kształcenia, obowiązkowe zajęcia specjalnościowe dopasowane do specyficznych zainteresowań studentów realizujących program wybranej specjalności, dedykowane zajęcia specjalnościowe fakultatywne skrojone na miarę zainteresowań konkretnej grupy studentów oraz fakultety ogólne, czyli zajęcia, które mają na celu poszerzenie perspektyw i inspirowanie do realizowania interdyscyplinarnych zainteresowań.

 

Milena Hausman / Marta Berent

Wywiadu udzielił: Prorektor ds. dydaktycznych dr Roland Zarzycki

 

Kontakt:

Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki

XII piętro, pokój 1210, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

tel.: 22 656 71 89

e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

www.civitas.edu.pl, www.facebook.com/collegiumcivitas

 

 

Dookoła Martyna

Avatar

Sprawdź również

27. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

Międzynarodowy Festiwal Kolędi Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika  Zapraszamy do udziału w 27 edycji największego festiwalu …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *